Iduće godine iz Nina će se prema raznim uzgajalištima bijele ribe u našoj zemlji otpremati mlađ brancina i orada jer je zadarski Cromaris krenuo u veliki projekt dogradnje svog mrijestilišta u Ninu.

Riječ je o ulaganju od 80 milijuna kuna koje će taj pogon svrstati u jedno od najmodernijih mrijestilišta u Europi, nadaju se u zadarsko-rovinjskom koncernu. To je trenutačno najveće ulaganje u hrvatsko ribarstvo.

Obimni radovi u Ninu obuhvatiti će nadogradnju bazena za matična jata, čime će se uvesti poboljšanja u sustavu obrade mora i uzgojnom ciklusu pojedinih orada, brancina te zubaca i pagara. Modernizacija mrijestilišta će gotovo utrostručiti njegove kapacitete, potvrdio je direktor Cromarisa Goran Markulin:

- Plan je da investicija završi ove godine i da se kapacitet mrijestilišta podigne na 30-ak milijuna komada mlađi godišnje, dosada smo imali 13-14 milijuna komada. Stvar je u potpunoj rekonstrukciji jer ovo mrijestilište je izgrađeno 1981.godine i iako su neke stvari poboljšane, međutim više nije bilo moguće u takvom mrijestilištu unaprijediti proizvodnju, ističe Markulin.

Od novoga mrijestilišta će koristi imati i drugi hrvatski uzgajivači bijele ribe, koji su dosada mlađ kupovali u Francuskoj i Italiji.

- Vjerujemo da našu mlađ možemo ponuditi po istoj kvaliteti kao i uvoznu mlađ, zato što su ulaganja u selekciju ribljih matica i neke druge programe adekvatna tome da dobijemo mlađ ciljane kvalitete a po povoljnijim uvjetima, najavio je direktor Markulin. Goran direktor Cromarisa.