Sveučilište u Zadru organizira komemoraciju za prof. dr. sc. Mithada Kozličića, istaknutog hrvatskog povjesničara pomorstva, dugogodišnjeg sveučilišnog profesora i pročelnika Odjela za povijest, koji je preminuo u kolovozu.

Komemoracija će se održati u srijedu, 20. listopada u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 2. kat), s početkom u 11 sati.

O životu i radu prof. dr. sc. Mithada Kozličića govorit će prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru, doc. dr. sc. Zlatko Begonja, pročelnik Odjela za povijest i prof. dr. sc. Milorad Pavić.