Grad Zadar se ove godine s osnovnim školama na svome području uključio u inicijativu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Tjedan školskog doručka, koji se održava od 11. do 15. listopada , a na temu Povrtni doručak.

U sklopu spomenutog projekta HZJZ-a „Živjeti zdravo", osnovna škola Krune Krstića prošle godine postala je školom mentorom kao primjer dobre prakse unaprjeđenja školske prehrane. Povodom početka aktivnosti u Tjednu školskog doručka gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima posjetio je OŠ Krune Krstića , te zajdno s djecom isprobao zdravi povrtni doručak.

S podjelom doručka danas je započela i škola Petra Preradovića.