TIM iz Benkovca jedini je dostavio ponudu na natječaj Grada Zadra za rekonstrukciju nekadašnjeg vojnog bunkera i uređenja okoliša. Radi se o EU financiranju iz kojeg je osiguran iznos od 535 tisuća kuna.

Procjena vrijednosti je 428 200 kuna bez PDV-a.
Međutim, ponuda TIM-a je znatno veća - 695 522 kuna, a nakon računske provjere ona je, prema zapisniku, iznosila 734 427 kuna. S PDV-om 918 tisuća kuna.
Hoće li nadležni u Gradu Zadru koji je nositelj tog EU projekta nazvanog REVIVAL prihvatiti ponudu koja je valjana ili će poništiti natječaj, odlučit će oni koji su objavili natječaj za izvođača radova.

Bunker se nalazi na Vidikovcu i trebao bi se preobraziti u prezentacijski izložbeni prostor za manja događanja s interaktivnim video zidom gdje će zainteresirani dobiti sve informacije o sustavu bunkera po cijelom gradu, kao svojevrsnoj polazišnoj točki za novu turističku turu.

Ona je promovirana u travnju 2020. a gradnja je daleko od pravog cilja tog EU projekta. Osobito zato što su u Gradu i na Sveučilištu kao partneru trebali odustati od bunkera uz TIZ jer se nalazi na privatnom zemljištu koje se prodaje u stečaju Gortana.