Stečajni upravitelj Želimir Uršulin dostavio je Trgovačkom sudu u Zadru izvješće u kojem je naglasio kako su u cijelosti ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka nad Dječjim vrtićem Školjkica zbog duga od 750.000 kuna.

Međutim, DV Školjkica nema novaca ni za pokrivanje troškove stečajnog postupka pa je sudu predloženo da istovremeno s otvaranjem stečaja donese rješenje o njegovom zaključenju.

- Stečajni dužnik je djelatnost obavljao u zakupljenom poslovnom prostoru te ne posjeduje nekretnine. Nadalje, dužnik nema niti druge materijalne imovine budući da je oprema i inventar amortizirana, te je kao takva unovčena za iznos od 10.500,00 kuna i to kupcu DV Školjkica i More, koji je u istom prostoru započeo djelatnost 1. rujna 2021. godine s prijavljenim brojem djece za puni kapacitet. Isti je otkupio inventar i opremu, te preuzeo većinu zaposlenika, naveo je privremeni stečajni upravitelj.

O problemima ovog privatnog vrtića na Novom Bokanjcu, koji je s radom započeo 2010. godine, već se pisalo prije nekoliko godina, kada je otkriveno da je dužnik namjenska sredstva iz Grada Zadra za bruto plaće odgojiteljica potrošio za adaptaciju vrtića. Na sudu je oslobođen optužbe jer imovinsku korist nije pribavio sebi nego vrtiću za čije su funkcioniranje sredstva bila namijenjena. Nakon nekog vremena vrtiću je odobrena predstečajna nagodba za 1,5 milijuna kuna duga, u kojoj je velikim vjerovnicima zajamčen povratak cijelog iznosa na rate, dok je zaposlenicima kojima nije isplaćivao plaće i dobavljačima otpisano 70 posto potraživanja. Neki od njih su i javno prosvjedovali, ali zakon je bio na strani osnivača.

Po svemu sudeći, vjerovnici će ponovno ostati kratkih rukava, a novi će vrtić od Grada Zadra dobivati novac kroz program sufinanciranja rada vrtića drugih osnivača.

- Ukoliko sud istovremeno nakon otvaranja ne zaključi stečajni postupak predlažem da pozove zainteresirane vjerovnike da za potrebe troškova stečajnog postupka predujme iznos od najmanje 20.000 kuna, drugi je mogući scenarij za vjerovnike kojeg je u svom izvješću naveo stečajni upravitelj.