Zadarski župan Božidar Longin imenovao je po jednog novog člana školskih odbora u pet županijskih škola kojima je osnivač. Od ukupno sedam članova školskog odbora osnivač ima pravo na predlaganje tri člana, škola također tri a sedmi je predstavnik roditelja.

U školski odbor OŠ Ivana Gorana Kovačića u Lišanim Ostrovičkim kao predstavnik osnivača imenovan je Zvonimir Mijić. Istovremeno je dužnosti razriješen Senad Salihović.

U školski odbor Osnovne škole Petar Zoranić Nin imenuje se Luka Perinić, u OŠ Valentin Klarin Preko Marija Šarlija, u OŠ Petar Zoranić Jasenice Ivana Vulić Knežević te u OŠ Petar Lorini Sali Diana Milin.

Članovi školskih odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine, odnosno do isteka mandata školskog odbora.