Kao što je najavljeno, kraj kolovoza označio je početak javne nabave za dugoočekivani projekt izgradnje poduzetničke zone Crno.

Prvi korak je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje traje do 31. kolovoza. Iz objavljene dokumentacije vidljivo je kako će radovi vrijedni 22.278.156,40 kuna (bez PDV-a) trajati devet mjeseci.

Riječ je o prvoj fazi izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Crno kojom će se aktivirati 5 „kazeta" ukupne površine 243.824,36 m2. Projektom će se izraditi cesta, te sva ostala infrastruktura potrebna za funkcioniranje zone koja se uglavnom nalazi u koridoru cestovne mreže - fekalna kanalizacijska mreža, oborinska kanalizacijska mreža s pripadajućim građevinama odvodnje, vodovodna mreža, elektroenergetska mreža, mreža kabelske kanalizacije (DTK), javna rasvjeta, hortikulturno uređenje javnih zelenih površina duž koridora cestovne mreže. Uređenjem prometnice ostvarit će se preduvjeti za postupnu gradnju sekundarne prometne mreže i prateće komunalne infrastrukture, odnosno ostale dvije etape.

- Cilj je učiniti Poduzetničku zonu Crno prepoznatljivom u regiji i atraktivnom domaćim i stranim investitorima, što će u konačnici rezultirati razvojem novih tehnologija i proizvoda, koncentracijom specijaliziranih znanja i vještina, povećanjem konkurentnosti i izvoza, smanjenjem nezaposlenosti i dinamičnim gospodarskim rastom UP Zadra, navodi se u opisu projekta za kojeg je Upravni odjel za EU fondove osigurao preko 35 milijuna kuna iz ITU mehanizma.