Gradska uprava provodi u djelo najavu o digitalizaciji rada Gradskog vijeća. Ovih je dana svim gradskim vijećnicima upućena obavijest o početku obuke za rad na tabletima u petak 15. srpnja.

Grad Zadar osigurao je sredstva i sklopio ugovor s tvrtkom MINFOR d.o.o. u sklopu kojeg se nabavila nova računalna oprema (tableti), kao i program e-glasanje Gradskog vijeća Grada Zadra, a sve u svrhu osiguranja efikasnost i bolje komunikacija u skladu sa standardima digitalne tehnologije. Aplikacijom e-sjednice, koju će vijećnici koristiti putem tableta, omogućit će se dostavljanje poziva i materijala za sjednicu elektroničkim putem. Na ovaj način vijećnicima će se omogućiti prijava za raspravu, koja uključuje povredu poslovnika, repliku te konačno glasanje.

Vijećnik će prilikom preuzimanja tableta potpisati izjavu o zaduženju, a po završetku mandata ili stavljanja mandata u mirovanje uređaj je potrebno vratiti. Kako bi se vijećnicima omogućilo ispravno i lako korištenje Grad osigurava obuku i informatičku podršku.