Drugo izdanje Venecijanskog sajma brodova završilo je u jedinstvenoj i nevjerojatnoj atmosferi sa preko 160 registriranih izlagača i preko 30 tisuća posjetitelja koji su imali priliku sudjelovati u širokom spektru događaja, kako na samom sajmu, tako i online.

Sajam nautike u Veneciji "Venice Boat Show" otvorio je vrata ne samo tržištu, već i kulturi i održivosti, što je bila glavna tema preko trideset konferencija koje su istraživale sve aspekte plovidbe, brodogradnje i razvoja luka.

Projekt FRAMESPORT, u kojem je Županijska lučka uprava Zadar jedan od
partnera, predstavljen je na venecijanskom sajmu nautike putem webinara, emitiranog uživo 5. lipnja, na temu izazova i prilika luka lokalnog i županijskog značaja kao pokretača razvoja Jadranske obale.

Webinaru su prisustvovali Pierpaolo Campostrini, direktor organizacije CORILA, vodećeg partnera projekta, zajedno s Francescom Coccon, Andreom Ballarin i Elenom Mazzola sa Sveučilišta u Padovi te Pierluigi Coppola, profesor na Milanskom politehničkom sveučilištu i koordinator EUSAIR-ovog stupa 2, Europske strategije za jadransko-jonsku makroregiju.

- Suštinu projekta FRAMESPORT čine aktivnosti povezane s razvojem zajedničkog strateškog pristup. Platforma za savjetovanje o statusu luka lokalnog i županijskog značaja bit će, u tom smislu, jedan od ključnih elemenata. Nadalje, dijalog sa dionicima projekta koje čine institucije, istraživački centri, ali i krajnji korisnici, ključan je u ovom projektu jer će nam omogućiti da zajedno identificiramo potrebe i prioritete različitih teritorija kako bi ih kombinirali u zajedničkoj strateškoj viziji, napomenuo je Andrea Ballarin, u sklopu tehničke studije o strukturi projekta.

Aktivnosti projekta u sklopu Programa Interreg Italija-Hrvatska, koji je započeo početkom 2020. godine u nezahvalnom razdoblju, odvijaju se punim kapacitetom, kako je izjavila Francesca Coccon koja je predstavila zainteresiranoj publici primarne ciljeve i očekivane rezultate projekta. FRAMESPORT za cilj ima promicanje održivog razvoja jadranskih luka lokalnog i županijskog značaja kao pokretača društveno-ekonomskog razvoja u obalnim područjima, kroz zajednički strateški pristup zasnovan na sistematizaciji prikupljenih podataka. U tom smislu, planira se pokretanje IKT platforme koja će prikupljati podatke i najbolje prakse kako bi se razvio strateški plan za poboljšanje usluga, infrastrukture i poslovnih modela za dugoročni održivi razvoj luka.