Primorani odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, iz gradske uprave objavili su ponudu za pristup i korištenje stupova javne rasvjete na cijelom području Zadra radi postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

Sve je, kako doznajemo, počelo nalogom komunalnog redara za uklanjanjem tih kabela, a nakon što je utvrđeno kako su postavljeni bez prethodne suglasnosti Grada Zadra. A1 im se obratio kako bi te odnose regulirali ugovorom o zakupu stupova, a nakon što ih je Grad odbio, pokrenuli su spor pred HAKOM-om.

U odgovoru Agenciji iz gradske uprave su naglasili kako bi postavljanjem elektroničke komunikacijske mreže bila ugrožena statika stupova, navodeći slučaj u Ulici Ivana Gorana Kovačića. Svoju odluku temeljili su na sigurnosti života ljudi i imovine, te su istaknuli "zbog protupravno postavljenih telekomunikacijskih uređaja nisu u mogućnosti pristupiti stupovima javne rasvjete kako bi otklonili kvar, odnosno izvršili zamjenu rasvjetnog tijela ili stupa javne rasvjete, čime je onemogućena neprekidna isporuka komunalne usluge".

- A1 nije imao saznanja da su predmetni stupovi u vlasništvu Grada te je za iste uredno ishodio sva potrebna odobrenja od HEP-a. Međutim, u svrhu sanacije oštećenih stupova A1 je postupio sukladno rješenjima Grada. Donošenje rješenja bio je još jedan dodatni razlog zašto se A1 obratio Gradu sa zahtjevom za sklapanje ugovora. Dodatni razlozi su bili i izbjegavanje svih mogućih problema koje u svom očitovanju ističe Grad (npr. pitanje održavanja javne rasvjete, statika stupova) te je upravo sklapanjem ugovora koji je predložio A1 nastojao regulirati sve možebitne probleme koje navodi Grad. Ugovorom bi se predvidjelo postupanje u takvim situacijama, no Grad je a priori odbio sklapanje ugovora bez pokušaja rješavanja svih eventualnih spornih pitanja, navedeno je u odgovoru poznatog teleoperatera.

HAKOM je stao na njihovu stranu, nakon čega je gradska tvrtka Inovativni Zadar odradila pripremu objavljenog poziva, ali po njihovim uvjetima. Tako je umjesto 75 kuna po stupu godišnje koje je predlagao A1, cijena postavljena na 500 kuna godišnje, a operator se obvezuje da će bez odgode ukloniti TK kabele i opremu sa stupova, kada to bude potrebno zbog kontinuiranog održavanja komunalne djelatnosti. Za svaki dan prekoračenja zadanog roka, zaračunat će im se kazna od 100 kuna po danu.

- Ono što Komunalni odjel mora osigurati putem ugovorenih izvođača održavanja javne rasvjete je upravo funkcioniranje komunalne infrastrukture, neovisno o ovom novom detalju koji isto zasigurno otežava, istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Robertino Dujela, objašnjavajući kako nije riječ o 5G-u, kojeg se dio građana pribojava.

Dujela smatra kako se provlačenje TK kabela moglo riješiti puno "elegantnije" i to kroz prilike koje donosi projekt aglomeracije Zadar - Petrčane.

- Iako smo mišljenja da bi učinkovitije bilo polaganje predmetne mreže u samu konstrukciju prometnica, tim više što ćemo u sljedećih 2-3 godine imati gradilište na brojnim gradskim prometnicama zbog izgradnje sustava odvodnje, postupili smo po nalogu nadležnog tijela jer isto nalažu i zakonske smjernice, rekao nam je pročelnik Dujela, ističući kako su kazne za nepoštivanje takvih naloga velike, odnosno milijunske.