Prošklog vikenda stanice HGSS-a Zagreb i Zadar odradile su zajedničku stijensku vježbu u tri linije na Anića kuku u NP Paklenica.

HGSS je već godinama prisutan u NP Paklenica na ugovorenim dežurstvima tijekom turističke sezone i većim državnim praznicima. U Parku dežuraju sve Stanice HGSS-a iz cijele Hrvatske.

Ovakvom vježbom prije same sezone uhodavaju se standardni postupci u slučajevima stijenskih akcija u kojima spašavatelji zajednički sudjeluju na dežurstvima u realnim situacijama. Nažalost, ove godine već su imali dvije akcije u stijeni Anića kuka, od čega jednu sa smrtnim ishodom.

HGSS Stanica Zadar koja je prisutna u NP tijekom cijele godine odradila je prvu vježbu stijenskog spašavanja ranije u travnju u sektoru Vitrenik gdje je pripremljena linija koja će biti korištena i na skorašnjem tečaju ljetnih tehnika spašavanja HGSS-a kojeg vodi zadarski kandidat za instruktora.

Vježbama se osim stjecanja iskustva mlađih spašavatelja, usavršavanja tehnika i upoznavanja sa novitetima u spašavanju članovi HGSS-a upoznaju sa lokacijama kao i jedni sa drugima, što je u akcijama važan sigurnosni faktor.

Kako vidimo po fotografijama, ono što je drugima nepremostiva prepreka na velikoj visini, njima je mjesto za odmor.