Godinu i pol dana od poništenja prvog natječaja, Županijska lučka uprava pokrenula je novi postupak dodjele koncesije za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture u Sv. Filipu i Jakovu.

Razlika u odnosu na prvi natječaj je visina minimalnog ulaganja, pa je tako ta obveza koncesionara smanjena s 40 na 35 milijuna kuna. Investicija uključuje izgradnju obalnog zida i dva lukobrana, a rok za dovršetak radova produžen je s dvije na tri godine, nakon kojih bi Sv. Filip i Jakov dobio marinu s ukupno 127 vezova.

Projekt je izradila tvrtka Pomorski projekt iz Splita, a naručila ga je i u cijelosti financirala Općina Sv. Filip Jakov. Takvim planovima općinske vlasti usprotivio se dio mještana okupljenih u građanskoj inicijativi "Za rivu". Njima je gradnja luke sporna prvenstveno zbog njene lokacije u samom centru mjesta i megalomanskog obuhvata, zbog čega smatraju kako će bespovratno degradirati prostor i kvalitetu života u Sv. Filipu i Jakovu.

Nautički dio luke koji se daje u koncesiju proteže se na ukupno 49.818,00 m2, od čega se 605,00 m2 odnosi na postojeću kopnenu površinu, 6.886 m2 na buduću kopnenu površinu te 42.327 m2 na morski dio.

Ugovor o koncesiji, čija je vrijednost procijenjena na 153 milijuna kuna, sklapa se na 29 godina, a rok za dostavu ponuda zainteresiranih investitora je 13. travnja. Podsjetimo kako je prvi natječaj poništen jer je jedina pristigla ponuda ispala neozbiljna.