Nasadi nastavljaju s akcijom održavanja stabala u povijesnoj jezgri Grada. Jučer su na red došle lipe koje ne samo da cvatu i mirišu, nego rastu u visinu.

Zbog toga su jučer za dva do tri metra skresana četiri stabla na zatvorenoj ugostiteljskoj terasi u Varoši.

- To je meko drvo, kao što su to japanske sofore (drvored u Ul. Krešimira Ćosića, op.a)) i kada narastu visoke, tamo gdje im je hlad, grane im se suše. Ove su izrasle unutar zgrada koje im daju hlad. Iako ih održavamo, sad smo zbog sigurnosti prolaznika na toj lokaciji, srezali ih malo više zbog zaštite od vjetra , pojasnila je mr. sci Mirna Petricioli, rukovoditeljica hortikluture u Nasadima čiji su vrtlari danas ponovno u vrtu uz Kneževu palaču.