Proračun Odjela za opću upravu i samoupravu u 2021. godini bit će povećan za milijun kuna.

U odnosu na iznos 6.6 milijuna kuna, koliko je bilo novca nakon tri rebalansa za troškove tog Odjela, za 2021. godinu plan je 7.7 milijuna kuna. Povećanje financijskog plana za 2021.godinu u odnosu na 2020.godinu rezultat je potreba za izgradnjom nove zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće i nadogradnje i adaptacije zgrade Mjesnog odbora Puntamika, navodi se u obrazloženju, te dodaje kako će ta dva projekta dijelom obuhvatiti i proračunsku 2022. godinu.

Ova je godine ipak izborna za gradsku vlast, a godina poslije za vijeća mjesnih odbora.