Komunalnom društvu Polača odobreno je 742.210,65 kn bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnog vozila" prijavljenog u sklopu Poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada".

Projektom nabava komunalnog vozila Komunalno društvo Polača će unaprijediti sustav prikupljanja odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u općini Polača. Unapređenje sustava će se postići nabavom vozila nužnog za povećanje kvalitete u prikupljanju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, edukacijom stanovništva i diseminacijom glavnih poruka projekta, a to su: smanjenje količine proizvedenog otpada, odvajanje otpada, ponovna uporaba i recikliranje.

Provedbom ovog projekta, komunalno društvo Polača će doprinijeti smanjenju količina otpada koje se odlaže na odlagališta što značajno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja, navela je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, koja je pomogla u pripremi projektnog prijedloga.

Ulaganjem u komunalna društva doprinosi se cilju poboljšanja općih uvjeta gospodarenja otpadom poboljšanjem kapaciteta komunalnog društva za ostvarenje boljih rezultata. Važnost jačanja kapaciteta komunalnih poduzeća leži i u činjenici da na područjima na kojima se nekontrolirano odlaže otpad može doći do raznih neželjenih utjecaja kao što su onečišćenje tla, podzemnih i površinskih voda, zraka, raznošenje laganog materijala vjetrom itd. pa predstavljaju realni rizik za nastanak zaraznih bolesti posebice ukoliko se nalaze uz naseljena mjesta te vodo-zaštitne zone.

Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.