Raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Zvjezdice u Zemuniku kojeg trenutno vodi Sandra Milin Bajlo.

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću i ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Prijave kandidata s opisom dosadašnjeg rada i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti u roku od 10 dana od objave natječaja, 23. rujna.