Dva mjeseca prije službenog završetak radova na rekonstrukciji Providurove palače, Grad Zadar objavio je natječaj za restauratorske radove na zidnim slikama i povijesnoj žbuci koji bi trebali toliko trajati.
Natječaj je otvoren do 25. rujna, rok za posao je 60 dana, a radove finacira Ministarstvo kulture.
- Oni su nam prije par mjeseci odobrili 400 tisuća kuna, rekao je Erlić. Oslici po zidovima i stropovima Providurove palače pojavili su se tijeom arheoloških istraživanja kao najveća vrijednost tog prostora. Zboga toga je i odlučeno sačuvati ih i pokazati kao konzerviranu prošlost Providurove palače, kazao je Erlić, pročelniki Odjela za EU fondove koji je nositelj tog projekta.

I prije nego li je Grad Zadar počeo s EU projektom uređenja Kneževe i Providurove palače, restauratori Zagreba radili su iza zatvorenih vrata Providurove na očuvanju štokatura.