Grad Zadar objavio je nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2021. godinu. Ovu odluku formalno svake godine mora donijeti Gradsko vijeće za sljedeću kalendarsku godinu, a njezin sadržaj je uglavnom nepromjenjiv. Veći problem je realizacija same odluke, jer smo svjedoci kako prvih 10-15 dana u srpnju, kada bi trebali stati zbog turističke sezone, građevinari i dalje "tuku" po gradilištima teškom mehanizacijom.

Područje privremene zabrane izvođenja građevinskih radova od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine su sva naselja na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru, Petrčane i Kožino od obalnog pojasa do državne ceste D306 (prema Ninu), te Zadar od obalnog pojasa do državne ceste D306, ulica Put Nina, Dr. Franje Tuđmana, Vlatka Mačeka, Braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste (južno do Brodanovog jaza). Građevinski radovi koji se zabranjuju su zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na građevine za čije je građenje utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije, hitne radove na popravcima objekata i uređaja infrastrukture kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi, građenje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, sportske i kulturne namjene itd.

Nakon provedene procedure odluka će biti donesena na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.