Zadarska nadbiskupija zastupana po nadbiskupu Želimiru Puljiću zatražila je od tvrtke De Georgiis d.o.o. 50 tisuća kuna zbog neplaćanja najma za zemljište na Silbi, inače u vlasništvu tamošnje crkve sv. Marije, te raskid ugovora i povratak zemljišta u posjed.

Crkva je vlasniku tadašnjeg Jurjević vina, Damiru Jurjeviću, 2008. godine predala u zakup nekoliko pašnjaka i oranica u ukupnoj površini od oko 48 tisuća četvornih metara. Ugovorom o zakupu određeno je da će Jurjević na ime zakupnine plaćati iznos od 5.000 kuna godišnje.

Kako je 2013. godine prestao ispunjavati obvezu plaćanja ugovorene zakupnine, Nadbiskupija ga je u nekoliko navrata pismenim putem pozvala na plaćanje. Na zaprimljene opomene tuženik se oglušio, a kako je posao s vinima propao tvrtka, koja se još uredno vodi u sudskom registru, do dana današnjeg nije podmirila dugovanja prema tužiteljici, slijedom čega se Ugovor o zakupu smatra raskinutim, navodi se u tužbi koju je sastavila odvjetnica Dora Papić.

Na ime neplaćene zakupnine De Georgiis d.o.o. je dužan 35.000 kuna, a Crkva potražuje još i kamatu i sudske troškove.