Dječji vrtić Bubamara Benkovac je sklopio Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u sklopu projekta Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Ukupna vrijednost Projekta „Tri, četiri - sad" iznosi 1.216.388,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija u 100% - tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Dana 30. srpnja ove godine održan je prvi radni sastanak projektnog tima i partnera. Nositelj projekta je Dječji vrtić Bubamara Benkovac, a partner Grad Benkovac. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca.

Projektom „Tri, četiri - sad" poboljšati će se kvaliteta socijalnih usluga i sadržaja na području Grada Benkovca, kako bi se potaknula socijalna uključenost, smanjilo iseljavanje stanovništva, radi nedovoljno razvijenih i kontinuiranih sadržaja. Projektom će se djeci omogućiti uvođenje posebnog sportsko - rekreativnog programa, pod vodstvom kineziologa i programa socijalne inkluzije kroz koji će se dodatno educirati četiri stručnjakinje, koje će stečena znanja primijeniti u radu s djecom i njihovim roditeljima kroz edukativne radionice. Provođenjem športskih aktivnosti, psiho - socijalnih usluga i inkluzivnog pristupa utjecat će se na cjelokupni razvoj djeteta, na unapređivanje i očuvanje zdravlja svakog djeteta, na socijalnu inkluziju, podizanje svijesti djece na jednakost, senzibilizirat će se i javnost, što će u konačnici osigurati podizanje razine kvalitete življenja djeci, njihovim roditeljima i cijeloj lokalnoj zajednici, kroz unapređenje socijalnih usluga i sadržaja.