Ustavni sud očitao je "bukvicu" Općinskom sudu u Zadru zbog nerazumno dugog trajanja parničkog postupka pokrenutog još početkom 2002. godine. Tada je državljanin Austrije u Pagu podnio tužbu radi povrata kredita u iznosu od 1.032.386 tadašnjih austrijskih šilinga, odnosno 552.326 kuna.

Do danas donesene su tri prvostupanjske presude, dva drugostupanjska rješenja, jedna (preinačavajuća) drugostupanjska presuda i jedna revizijska odluka, no postupak još nije završen. Austrijanac je stoga 16. listopada prošle godine tadašnjoj predsjednici Općinskog suda u Zadru podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Na odgovor je čekao četiri mjeseca, nakon čega se odlučio obratiti Ustavnom sudu.

- Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju radi o složenijem predmetu, međutim, navedena okolnost ne opravdava trajanje parničnog postupka u razdoblju duljem od 18 godina. Ustavni sud ocjenjuje da podnositelj ustavne tužbe nije u bitnome pridonio duljini postupka. Koristio je dopuštena pravna sredstva za ubrzavanje postupka (zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku), o kojem predsjednica Općinskog suda u Zadru nije donijela odluku, naveo je predsjednik vijeća Branko Brkić naloživši zadarskom sudu da u roku od tri mjeseca donese odluku. Zbog povrede ustavnih prava tužitelju je dosuđena i naknada u iznosu od 34.200 kuna.