Ovih dana će biti primopredaja nadograđene i uređene školske zgrade na Pločama između osnovne škole Kruno Krstić, kojoj pripada ta područna škola Ploče/Dračevac, i Grada Zadra.

Radovi, povjereni zadarskoj građevinskoj firmi Credo ing, počeli su po završetku prošle školske godine. Grad Zadar je uložio 3.2 milijuna kuna, dok su u jedan od EU projekata ugurali i uređenje okoliša. Školica za pet. Dok se radilo učenici su putovali na nastavu u matičnu školu u Arbanasima, odnosno obližnji župni dom, a nakon prvog vala korone, nastava za učenike dva odjeljenja odvijala se u prostoru župe crkve sv. Petra na Ploči.
Nema nikavih prepreka osim korona epidemije da 46 učenika iduće školske godine uđe u novu, staru školu.

Oprema je preko Odjela za školstvo nabavljena prije dvije godine, rekla nam je ravnateljica Jasmina Matešić i otkrili svoj najljepši dan u ovoj turbulentnoj školskoj godini.

- Muški dio kolektiva ponudio se da kompjutore zamjene fizičkim radom te su sami prenijeli opremu. Jedna ekipa ju je ukrcala, a druga iskrcala. Kada je to vidio prijevoznik, niti on nam nije htio naplatiti transport oprema iz Arbanasa na Ploču, ispričala nam je ravnateljica OŠ Krune Krstića, Jasmina Matešić.