Gradsko vijeće Nina odlučilo je stati na kraj poplavi bankoomata u gradskoj jezgri, koji očigledno nisu problem samo većih gradova poput Zadra, već i manjih turističkih gradića. Na sjednici održanoj u četvrtak svih 12 vijećnika prihvatilo je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu.

Ministarstvo kulture RH donijelo je smjernice za postupanje nadležnih konzervatorskih odjela te upute Jedinicama lokalnih samouprava u svezi naglog porasta broja uređaja za mijenjanje ili podizanje gotovinskog novca - bankomata, u kultumo povijesnim cjelinama koje su atraktivna turistička odredišta, pri čemu njihova postava nije vezana samo uz poslovne prostore banaka već se pojavljuju individualno kao lako dostupne mjenjačnice popraćene s ekscesivnim reklamnim vizualnim identitetom.

Budući da prekomjerni broj bankomata predstavlja problem uočen ne samo od konzervatorske službe već i od brojnih građana, gradskih uprava i posjetitelja, nužno je da se kao obavezne odredbe odluka o komunalnom redu gradova uvrste konzervatorske smjernice kojima će se regulirati pitanje uvjeta za poslovanje bankomata u kultumo povijesnim cijenama, kroz zajedničku suradnju gradskih tijela i konzervatorske službe.

U zaštićenoj povijesnoj jezgri Nina bankomati se mogu postaviti samo uz odobrenje Upravnog odjela za komunalne poslove i uz prethodnu suglasnost konzervatorskog odjela. U ulicama Kalelarga i Trg Kraljevac do sada je bio zabranjeno postavljanje opreme i uređaja, no kako je Nin prošle godine ostao bez banke, izmjenama Odluke izbacuje se zabrana postavljanja bankomata na prostor glavne ulice u povijesnoj jezgri te na trgu Kraljevac, no isti će se moći postaviti isključivo uz odobrenje i uvjete konzervatorskog odjela u Zadru.
Na sjednici gradskog vijeća našla se i odluka o pismu namjere vlasnika čestice zemlje 4490/2 k.o. Nin Zaton o prodaji navedene parcele Gradu Ninu. Radi se o čestici koja okružuje spomenik kulture Kulu Kaštel u Zatonu a gdje Grad godinama ulaže velike napore kako bi došao do potencijalnog rješenja dobivanja prilaznog puta do navedenog kulturnog dobra.

Kula Kaštel u iznimno je lošem stanju i potrebno je što prije pristupiti izradi projektne dokumentacije za obnovu i konzervaciju kulturnog dobra. Već duži niz godina to nije bilo moguće zbog činjenice da se uokolo kule nalaze privatni posjedi te se zbog neriješenih imovinsko pravnih uvjeta nije moglo pristupiti kuli. Konačno se nakon 18 godina pojavilo rješenje u vidu dogovora oko prodaje okolnog posjeda Gradu Ninu po cijenama utvrđenim procjenom ovlaštenog sudskog vještaka.

Namjera Grada Nina je ovaj vrijedan spomenik kulture obnoviti i rekonstruirati te istu revitalizirati, odnosno valorizirati je kroz turizam kao objekt javne turističke infrastrukture i atrakciju koja će umjesto devastiranog spomenika kulture, postati značajno mjesto kulturnog života mjesta Zaton, što su i gradski vijećnici podržali jednoglasnim izglasavanjem prijedloga otkupa navedene čestice zemlje.