Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije raspisao je natječaj za uređenje ambulante hitne medicine unutar Poliklinike. Za tu je namjenu predviđeno 175 m2 prostora u prizemnom dijelu građevine, pored glavnog ulaza.

- Prostor koji se prenamjenjuje iz roh bau izvedbe u ambulantu za obavljanje djelatnosti izvan boliničke hitne medicine sastoji se od čekaonice, prostora za reanimaciju > 20 m2 i edukaciju, hodnika, malog skladišta za medicinski materijal, prostora za odmor djelatnika (dnevni boravak) i pojedinačnih prostora za odmor liječnika, medicinskih sestara i djelatnika sanitetskog prijevoza, sanitarnog čvora za djelatnike i pacijente i prostorija za čisto/nečisto rublje, čistačicu, infektivni otpad i sterilizaciju. Ostali prostori osiguravaju se u susjednim, već uređenim prostorima Poliklinike, neposredno pokraj ambulante (prostor za prijavno-dojavne jedinice >12m2, garderobni prostor, wc i ured glavne sestre), navodi se u natječajnoj dokumentaciji.

Radovi, koji se izvode prema glavnom projektu tvrtke ACES, procijenjeni su na 1.3 milijuna kuna. Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci, što uključuje i tehnički pregled, a ponude zainteresiranih građevinara primaju se do 17. srpnja.