Iz Opće bolnice Zadar obavijestili su javnost o novom radnom vremenu specijalističkih ambulanti Službe za kirurgiju u Poliklinici.

U sve specijalističke ambulante pacijenti će se primati po unaprijed određenom rasporedu, odnosno isključivo prema satu prethodne narudžbe. Narudžbe se vrše putem telefona 023 505 442 ili od strane liječnika obiteljske medicine elektronskim putem.

Pacijenti koji će se zaprimiti u Objedinjeni hitni bolnički prijam, a za koje je potreban kontrolni pregled liječnika specijaliste, termin za isti dobit će prilikom završetka obrade na OHBP-u.

Od ponedjeljka, 11. svibnja, specijalističke ambulante Poliklinike Službe za kirurgiju raditi će prema sljedećem rasporedu:

AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Ponedjeljak od 14:00 do 20:00 sati
Utorak od 08:00 do 14:30 sati
Srijeda od 08:00 do 14:30 sati
Četvrtak od 08:00 do 14:30 sati
Petak od 08:00 do 14:30 sati

AMBULANTA ZA NEUROKIRURGIJU

Utorak od 08:00 do 14:30 sati
Srijeda od 08:00 do 14:30 sati
Petak od 08:00 do 14:30 sati

AMBULANTA ZA DJEČJU KIRURGIJU

Ponedjeljak od 08:00 do 14:30 sati
Petak od 08:00 do 14:30 sati

AMBULANTA ZA TORAKALNU KIRURGIJU

Ponedjeljak od 08:00 do 14:30 sati
Četvrtak od 08:00 do 14:30 sati

OPĆA KIRURŠKA AMBULANTA

SVAKI RADNI DAN od 08:00 do 14:30 sati

ABDOMINALNA AMBULANTA

SVAKI RADNI DAN od 08:00 do 14:30 sati

VASKULARNA AMBULANTA

Utorak od 08:00 do 14:30 sati
Četvrtak od 08:00 do 14:30 sati