Gadonačelnik Branko Dukić prema najavama je na sjdnicu Gradskog vijeća uputio nekoliko mjera kojima se olakšava poslovanje poduzetnicima pogođenim pandemijom bolesti COVID-19. Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine izdvojit će 15 posto manji iznos. Uvjet je da su korisnici ostvarili mjere potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta sufinanciranjem plaća u djelatnostima pogođenima virusom COVID 19, odnosno da imaju pad prometa više od 20 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Zakupnicima javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata koji imaju zaključene ugovore o zakupu odgađa se dospijeće plaćanja zakupa za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine na datum 30. lipnja 2020. godine, kao i zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra.

Najmoprimci u stanovima u vlasništvu Grada Zadra koji imaju sa Gradom Zadrom sklopljene ugovore o najmu stana ikoji plaćaju socijalnu i/ili zaštićenu najamninu, oslobađaju se plaćanja najamnine za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.