Nakon preporuke državnog tajnika Josipa Bilavera da se "odgode plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale", ovaj tjedan je održana video konferencija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Najavu smo dobili iz Lučke uprave Zadar (LUZ) koja bi, kao i sve ostale državne lučke uprave, trebala dobiti preciznije informacije i smjernice. Što će to značiti u praksi u odnosu na prihode LUZ-a koji se upravo dobivaju iz tih naknada i pristojbi? Usput smo pitali jesu li koncesionari LUZ-a platili svoje ugovorene naknade?

- Naknade za koncesije u pravilu se plaćaju na početku godine za tekuću godinu. Drugim riječima, ZIPO, Jadrolinija i Luka Zadar uredno su podmirili svoje koncesijske obaveze. ZIPO je uplatio naknadu za koncesiju u iznosu od 1.628.000 kuna u veljači 2020. godine, a toliko je platio i 2019. godine, informacija je koju smo posebno tražili iz Lučke uprave. Tu je informaciju tražila i županijska vijećnica Akcije mladih Marjana Šešelja. Na njen upit je li i koliko je plaćena koncesija u fiksnom te varijabilnom dijelu od prihoda, ona do dana današnjeg nije dobila odgovor.

Upitan je kruzerski promet ove sezone koja je trebala početi, pa je logično i da će im se zbog više sile smanjiti koncesijska naknada: u kojem dijelu i kako, to bi se trebalo dogovoriti s državnim tajnikom. Lučka uprava Zadar je jedina koja ima koncesionara za taj najveći prihod luke.  Radi se o turskoj kompaniji Global Ports Holding koja je u Zadru osnovala tvrtku Zadar International Port Operations (ZIPO). S njom je u rujnu 2018. godine ravnatelj LUZ-a Robert Škifić potpisao ugovor na 20 godina. U tom ugovoru nije predviđena pandemija koronavirusom kao olakšica za koncesionara.