U okviru projekta „Perma-Horti", koji ima za cilj povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz program osposobljavanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju i urbanu hortikulturu, osnovan je Klub za zapošljavanje, koji će biti sustavni oblik podrške za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina.

Nositelj projekta „Perma-Horti - Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu" je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, a partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Sveučilište u Zadru, Osnovna škola „Voštarnica", „Nasadi" d.o.o. te Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji „Porat". Aktivnosti Kluba za zapošljavanje provodit će se u skladu sa smjernicama i planovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Aktivnosti će biti usmjerene na ruralni i lokalni razvoj, na zelena zanimanja i samozapošljavanje.

U sklopu Kluba za zapošljavanje uspostavit će se web-platforma koja će biti sustavni oblik podrške u obliku online domene za razmjenu informacija o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina, kao i o otvorenim mjestima za pohađanje programa osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije.

U sklopu ovog projekta razvijen je inovativni verificirani program osposobljavanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju i urbanu hortikulturu. Program osposobljavanja uspješno je završilo 30-ak nezaposlenih žena s područja Zadarske županije, koje su stekle nova znanja i vještine iz područja ekološke poljoprivredne proizvodnje i hortikulture te su na taj način povećale svoju kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada. Važno je napomenuti kako se ovaj projekt ne odnosi samo na osposobljavanje odraslih za poljoprivrednu proizvodnju, uključeni su i učenici srednjih i osnovnih škola. Osnovna škola „Voštarnica", koju pohađaju učenici s teškoćama u razvoju, također aktivno sudjeluje u ovom projektu. Naime, oni su uključeni u projekt kroz praktičnu nastavu i hortikulturne radove, kroz koje su stekli osnovna znanja o poljoprivrednoj proizvodnji.

Novonastala situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa još više daje na važnosti ovakvim projektima jer je neminovno da će se svijet, pa tako i Hrvatska u skoro vrijeme sve više morati okretati vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji, koja u budućnosti mora postati glavni pokretač i nositelj gospodarstva.

Razvoj i uspješna provedba ovog projekta, kao i tema ekološke poljoprivredne proizvodnje, koja se u ovoj novonastaloj izvanrednoj situaciji pokazala kao pun pogodak, dokaz je odlične suradnje između Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića i Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, ističe voditelj projekta Senad Salihović. Ukupna je vrijednost projekta 854.143,73 kune. Sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a potpora Europske unije iznosi 854.143,73 kune (nepovratna EU sredstva 100 posto).
Jedna je od glavnih uloga Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA-e, kao aktivnog člana Kluba za zapošljavanje, informiranje pripadnika ranjivih skupina o dostupnim programima za osposobljavanja te individualno savjetovanje polaznika programa osposobljavanja u sektoru poljoprivrede o svim mogućnostima i mjerama koje se odnose na poljoprivrednu proizvodnju. Također, AGRRA će u Klubu za zapošljavanje i aktivno sudjelovati u provedbi analiza potreba tržišta rada.