Služba za mikrobiologiju i parazitologiju jučer, nakon uspješno provedene validacije kontrolnim panelom iz Klinike za infektivne bolesti ,,Dr. Fran Mihaljević" iz Zagreba, započela testiranje na SARS- CoV-2 na aparatu za molekularnu dijagnostiku BD MAXTM System.

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju aparat je nabavila i koristi od 2016. godine, te se na njemu provodi 12 metoda sa mogućnošću detekcije 27 različitih patogena. Godišnje se provede do 4.000 testiranja na tom aparatu i kontinuirano se uvode nove metode, čime je Služba daleko iznad prosjeka ostalih ustanova istog ranga.

Trenutno, zbog ograničenog broja testova a sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije od 22. 3. 2020. god. prioritet testiranja imaju oboljele osobe s rizikom razvoja teškog oblika bolesti, te zdravstveni djelatnici sa simptomima bolesti kako bi se smanjio rizik prijenosa unutar zdravstvenih ustanova.

Služba očekuje isporuku većeg broja testova čime će se stvoriti prostor za širim obuhvatom testiranja.

- Zahvaljujemo svima koji su se na bilo koji način iskreno i od srca angažirali u rješavanju problema nabave testova, poručuju voditeljica Službe za mikrobiologiju parazitologiju dr. med. spec. mikrob. Ivanka Matas i ravnatelj Zavoda Zoran Škrgatić.