U ponedjeljak će po prvi puta biti održana elektronska sjednica Gradskog vijeća Zadra. Vijećnici će raspravu voditi putem e-maila, bez dolaska u gradsku upravu, a na isti način će se odraditi i glasovanje. 

Na dnevnom redu 25. Izvanredne sjednice Gradskog vijeća samo su dvije točke dnevnog reda. Radi se o prijedlogu Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnog prostora u gradskom vlasništvu i zakupa javnih površina zakupcima za postavu ugostiteljskih stolova, te štandova za ljetnu prodaju i naprava za prezentaciju brodskih izleta.