Krajem siječnja otvorene su dvije ponude pristigle na natječaj Hrvatskih cesta za izradu idejnog rješenje za novu zadarsku zaobilaznicu. Trasa nove zaobilaznice u dužini od 2.5 kilometra ucrtana je u najnovije izmjene Prostornog plana Grada Zadra. Hrvatske ceste to područje vode kao Bili brig.

Procjena vrijednosti natječaja, objavljenog na Badnjak, bila je 1.2 milijuna kuna. Zajednica ponuditelja Instituta građevinarstva Hrvatske (IGH) iz Zagreba iznosila je 1.199.000 kuna, odnosno nešto manje od 1.5 milijun kuna s PDV-om. Splitska Mobilita Evolva sa svojim Geo projektom ponudila je za taj posao 1.150.000 kuna (s PDV-om 1.437.500 kuna).

Trasa nove zadarske obilaznice ucrtana žutom bojom

Tko od njih dobije taj posao, mora izraditi idejno rješenje, kao i studiju utjecaja na okoliš s ishođenjem lokacijske dozvole za izmještanje državne ceste DC306 do DC8. U zahtjevima koje su postavile Hrvatske ceste, traži se koridor širine 50 metara. Unutar tog koridora nije dozvoljena gradnja, što bi trebali nadzirati nadležni iz gradske uprave. Jer do tog novog cestovnog zahvata o kojeg je u gradskoj upravi najavio i predsjednik uprave HC Josip Škorić, neće tako brzo doći.