U srijedu, 26. veljače s početkom u 18 sati, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, dr. sc. Margareta Gregurović (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb) održat će javno predavanje pod naslovom "PISA 2018 u Hrvatskoj: zašto su ostvareni rezultati društveno relevantni?".

Predavanje se održava u sklopu ciklusa javnih predavanja i diskusija „Javna sociologija" u organizaciji Odjela za sociologiju.

U prosincu 2019. objavljeni su rezultati najnovijeg, sedmog ciklusa PISA istraživanja - PISA 2018. - Međunarodnog programa za ispitivanje znanja i vještina učenika. U Republici Hrvatskoj ispitivanje je provedeno u 179 srednjih i četiri osnovne škole, a ukupno je sudjelovalo 6609 petnaestogodišnjih učenika. 

U ovome su ciklusu hrvatski učenici ostvarili rezultat lošiji od prosjeka u sva tri ispitna područja. Pritom u visokim udjelima ne dostižu osnovne razine pismenosti, dok najbolje rezultate postiže njih manje od 5%. Djevojčice u prosjeku postižu značajno bolje rezultate u čitalačkoj pismenosti, a dječaci u matematičkoj, što pokazuje da u Hrvatskoj još uvijek postoje razlike u obrazovnoj socijalizaciji djevojčica i dječaka koje se ne mogu tumačiti isključivo kao urođena razlika u sposobnostima. 

Detaljnijim je analizama dobiveno da bolje rezultate u čitalačkoj pismenosti postižu gimnazijalci, učenici koji su pohađali vrtić te koji su rano počeli koristiti digitalne uređaje i internet. Iako učenici koji su višeg socioekonomskog statusa također postižu bolje rezultate, za Hrvatsku je zabilježen visok udio tzv. akademski otpornih učenika koji usprkos svom lošijem ekonomskom položaju postižu visoke rezultate. Analiza zadovoljstva životom pokazala je da su hrvatski učenici u velikom udjelu zadovoljni svojim životom (76%), pri čemu je indikativno da su oni koji postižu bolje rezultate nezadovoljniji.

U analizama i interpretacijama dobiveni se rezultati smještaju u širi društveni kontekst te se razmatra na koji bi se način oni mogli iskoristiti za unapređenje hrvatskog obrazovnog sustava.