U sklopu mega projekta aglomeracije,  radovi će se nadovezati i na izgradnju obalne šetnice u Kožinu i lučice u Kožinu za komunalni vez domicilnog stanovništva.

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kožinu angažirana je tvrtka Obala Split.

Iz gradske uprave pohvalili su terenskim radom na planiranoj lokaciji lučice Kožino za koje je projektantima ustupljen brod Grada Zadra.

U akvatorijalnom dijelu izvršeni su istražni radovi s ciljem utvrđivanja načelnih karakteristika morskog dna. Radovi su obavljeni penetracijskim ručnim sondama na trideset pozicija.

Tvrtka Teodolit d.o.o. iz Zadra izradila je geodetsko-hidrografsku podlogu za predmetni obuhvat lučice, a što je sve preduvjet za izradu projekta buduće lučice.