Nakon što u prva tri kruga javne dražbe nije bilo zainteresiranih kupaca, početna cijena licitacije za hotelski kompleks u Obrovcu pala je na svega jednu kunu.

Riječ je o hotelu "Kanjon Zrmanje" koji se nalazi na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 1. Hotel nije u funkciji otkako je 2017. godine proglašen stečaj nad njegovim vlasnikom, tvrtkom "Zrmanja Velebit".

Prema procjeni zadarskog sudskog vještaka Marina Beverina, ukupna vrijednost nekretnine ukupne površine 1.193 m2 iznosi 6.270.000 kuna. Beverin je u procjembenom elaboratu crno-bijelim fotografijama zabilježio stanje građevine s tri etaže, te naglasio kako hotel ima dobar pristup s javnoprometne površine. Unatoč prirodnim ljepotama koje ga okružuju, slab interes za ovaj kompleks ne čudi s obzirom na to da Obrovac, nažalost, već godinama drži titulu grada duhova.

Nadmetanje počinje u ponoć 25. ožujka, a svoje sudjelovanje u četvrtom krugu javne dražbe najavio je i sam Grad Obrovac.