ZADAR- Posljednja useljena zgrada s više od stotinu stanova, na prometnoj lokaciji uz Tuđmanovu ulicu i dalje izaziva komentare. Za 108 stanova na devet etaža, vladala je prava pomama kada su pušteni u prodaju. Useljavanje se i dalje odvija, a tek sad će se uređivati stara kuća koja je povijesni dio je tog lokaliteta. Na njoj osim grba grada Zadra još uvijek postoji spomen na zadarski Mesopromet,  koji će se skinuti uređenjem fasade.

U Lignumu, koji je investitor stambene zgrade,  provode prikupljanje ponuda za uređenje fasade zgrade u kojoj je još uvijek jedan stanar s obitelji. Uređenjem te stare i zapuštene građevine, dobit će se na atraktivnosti same lokacije koja, međutim, nema velikog hortikulturnog uređenja.

Na tzv. zelenoj površini s prednje strane posađeni su grmići magnolije, a s unutrašnje strane osam stabala fafarikula. Stabla su jedva vidljiva jer se nalaze na udubini podzemnog dijela garaže. Na žalost, nimalo neće pridonjeti zelenom okruženju kojeg stanari mogu gledati jedino u susjedstvu - prostoru bivše vojarne s najvećom zelenom površinom u tom dijelu grada.

Uz novu zgrada koju investitori vode kao Voštranica - Jazine,  nalazi se jedno od većih parkirališta na koja mogu jedino stanari jer postoji rampa za ulaz na 147 parkirnih mjesta. Veći dio je ispod zemlje, a oni na vanjskom parkingu teško da će imati zaštitu onih jedva vidljivih fafarikula kada se jednog dana razgranaju.
Stabla su opasna za aute, zar ne?