Opća bolnica Zadar raspisala je natječaj za novih 17 radnih mjesta, a traži se medicinsko osoblje različitih struka, medicinske sestre, primalja, kuhari, nutircionisti, pomoćno osoblje...

Na određeno vrijeme bolnica prima dvojicu prvostupnika radiološke tehnologije, tri medicinske sestre/tehničare te jednu primalju. Osim njih traži se i jedan nutricionist sa završenim studijem nutricionizma te još dvojica kuhara.

Posla mogu naći i kanidati s nižom stručnom spremom - dvoje kandidata zapošljava se na mjestu pomoćnog radnika u zdravstvu, a uz završenu osnovnu školu uvjet je završen program osposobljavanja za njegovatelja. S istim obrazovanjem primaju se još tri pomoćna radnika te tri spremačice.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 13. veljače. Na zamolbi treba točno navesti za koje se radno mjesto natječe. Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.