I do Zadra je doprla inicijativa o zabrani uvođenja 5G tehnologije. Kada je ova tehnološka novotarija u pitanju, tu je zadarski prvoborac Drago Čulina, kojemu niti jedna sjednica Županijske skupštine ne prođe a da ne postavi pitanje o njezinom ograničavanju. Novinari slabo čuju njegove vapaje, nadležni također, no očigledno ga je dobro čula kolegica iz vijećničkih klupa Renata Sabljar-Dračevac, koja se također pridružila prosvjedu. Odaziv nije bio sjajan - njih dvoje činili su 40 posto prosvjeda (pet ukupno), ali to Čulinu nije obeshrabrilo.

- Ti elektromagnetski valovi štetni su ne samo za čovjeka nego i čovječanstvo u cjelini. Oni ulaze kroz tkivo, najprije kroz mekano a onda sve dublje, što može donijeti promjene u mozgu i drugim organima. Radi se o utjecaju na cijelu floru i faunu, prvenstveno na pčele i druge kukce, bez kojih nema života. Nitko nije protiv napretka, samo tražimo da se obustavi uvođenje prije nego se znanstveno utvrdi da nije štetno za ljude i prirodu, rekao je Čulina.

Sabljar-Dračevac rekla je da ni sadašnja tehnologija u Hrvatskoj nije adekvatno riješena, spominjući primjer Plovanije s dvije bazne stanice na malom prostoru. Unatoč nalogu da se jedna od njih ukloni, to još nije učinjeno.

- U ovoj 5G tehnologiji frekvencije su puno niže pa će svakih nekoliko stotina metara biti bazna stanica. Ta frekvencija se približava zračenju, a elektromagnetno zračenje generalno nije dobro. Za sada nemamo ozbiljnih istraživanja, mislim da bi se operateri trebali pobrinuti i vidjeti o čemu je riječ, pa da se ne bunimo ako nema problema sa zdravljem, rekla je Sabljar-Dračevac.

- Vjetroelektrane smetaju pticama, i tu nam je trebalo neko vrijeme da shvatimo, treba vidjeti kako ova tehnologija utječe na život i koliko narušavamo zdravlje i okoliš zbog nove tehnologije.