Zadarska županija je osnivač Doma zdravlja u kojem kulminiraju kadrovski problemi: od popune mjesta u Obrovcu na kojem je bio dr. Jusup, preko manjka pedijatra i ginekologa koji pokrivaju primarnu zaštitu osjeljivog i najbrojnijeg dijela Županije. Povodom pisma ginekologa koji je, među ostalim upućen na adresu Županije kao i Upravnog vijeća Doma zdravlja, tražili smo i jučer dobili očitovanje pročelnika Bernarda Marune.

U njemu se potvrđuje kako se vatra gasi nakon izbijanja požara koji je po ocjeni kompetetnih - izmakao kontroli.

"Zadarska županija zatražila je od Doma zdravlja Zadarske županije da u što skorijem razdoblju pronađe konkretan način rješavanja problema nedostatka ginekologa i pedijatara. Na tu temu održano je više radnih sastanaka s predstavnicima naših zdravstvenih ustanova s ciljem zajedničkog djelovanja na rješavanju spomenutog problema. Prema posljednjim informacijama, postignut je načelan dogovor s dva specijalista ginekologije i jednim specijalistom pedijatrije. Jedan ginekolog bi mogao početi raditi čim regulira svoj radno-pravni status sa sadašnjim poslodavcem, dok za zapošljavanje drugog ginekologa i pedijatra naječaj treba raspisati HZZO, te očekujemo od njih da to naprave u najbržem mogućem roku. S ciljem što kvalitetnije zdravstvene skrbi za sve stanovnike, Zadarska županija želi dugoročno riješiti problem nedostatka pedijatara i ginekologa, ali i ostalih medicinskih djelatnika te smo od zdravstvenih ustanova kojima smo osnivač zatražili da nam dostave dugoročni plan specijalizacija.

Podsjećamo da Dom zdravlja Zadarske županije trenutno ima dvije specijalizacije iz djelatnosti zdravstvene zaštite žena, te tri specijalizacije iz zdravstvene zaštite predškolske djece. Prema sadašnjim informacijama, u djelatnosti zdravstvene zaštite žena jedan se liječnik sa specijalizacije treba vratiti za godinu i dva mjeseca, a druga liječnica za otprilike dvije godine. U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece jedna se liječnica treba vratiti za godinu i šest mjeseci, a druge dvije liječnice za tri godine, informacije su pročelnika Marune.