ZADAR- Nakon što je nevrijeme 30. listopada 2018. godine protreslo i slomilo obalni zid u Foši, on je u proteklih godinu dana još više potonuo.

Podlokan i zapušten dio nekad operativne obale tvornice Adria, sve se više urušava u more. Odjel za komunalne poslove ogradio je opasno mjesto na kojem su se parkirala kola Zavoda za hitnu medicinu za pacijente s otoka Ugljana, i stavio znak zabrane parkiranja. Od tada je sve prepušteno moru i nebu.

Iz gradske uprave, na naš upit, dobivamo ovakav odgovor:

- Priprema se projektna dokumentacija za sanaciju obale u „Foši" nakon čega će Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, sukladno financijskim mogućnostima, moći pristupiti sanaciji.

Pomorsko dobro u Foši, s kojim zapravo ne gospodari Grad Zadar, očito će ostati u stanju rugla i sramote, unatoč informaciji iz Ministarstva pomorstva u kojem nisu htjeli otkriti tko je nasipao pomorsko dobro, ali su se okomili na Grad Zadar.  Naime, nepoznati investitor u ožujku je iskoristio radove koje je za Grad na dijelu obalnog zida obavljao Stipčević, te je morsko dno nasuo kamenjem.

Iz Ministarstva pomorstva tada su, povodom slučaja Foša, održali lekciju Gradu:

- Ističemo da brigu o redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode jedinice lokalne samouprave, a pod redovnim upravljanjem smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi. S obzirom da je dio obale u lučici Foša oštećen djelovanjem morskih valova i vjetra, istu je potrebno sanirati, što će Lučka kapetanija Zadar posebnim rješenjem naložiti Gradu Zadru, nakon što prekršitelj ukloni sav nasuti (kameni) materijal iz mora, naveo je u priopćenju David Radas, voditelj Samostalne služba za odnose s javnošću u ministarstvu.