ZADAR - Izvjesno je da će radovi na preuređenju nekadašnjeg hotela na Liburnskoj obali početi početkom 2020., a u Hotelima Zadar vjeruju kako će iduće ljeto imati prvu turističku sezonu.

Dugo su se najavljivali ti radovi na čije kašnjenje investitor nije mogao utjecati. Sada kada su objedinili česticu, posao početi s već uhodanim izvođačima radova. Proteklih godina, nekadašnji hotel Beograd pretvoren je u poslovni centar u koje su se uredi iznajmljivali. U njemu su još uvijek Odjel za pomortsvo i turizam te Županijska lučka uprva, zbog čega smo postavili upit o tome kad će i gdje iseliti.

Iz odgovora, kojeg smo dobili od Nikice Miletića, pročelnika za javnu nabavu i imovinu, proizlazi kako je Zadarska županija, pozvala zainteesirane kod kojih mogu zakupiti prostor. Je li to privremeno ili trajno rješenje, s obzirom na velike najave o prostornim pretumbacijama unutar Zadarske županije, nije poznato iz odgovora resornog pročelnika:

"Zadarska županija i Hoteli Zadar d.d. zaključili su Ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim se Zadarskoj županiji za potrebe Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet, daje u zakup poslovni prostor na adresi Liburnska obala 6 u Zadru. Ugovorom o zakupu trajanje zakupnog odnosa prestaje istekom vremena na koji je ugovor zaključen, odnosno 31. prosinca 2019. godine.

Zadarska županija, kao ni Županijska lučka uprava do danas nisu zaprimili zahtjev zakupodavca Hoteli Zadar d.d., kojim se traži otkazivanje ugovora o zakupu.

S obzirom da je izgledno kako će radovi na zgradi na adresi Liburnska 6 započeti početkom iduće godine, Zadarska županija je u postupku iznalaženja privremenog rješenja kojim planira izmjestiti službenike UO za pomorsko dobro, more i promet te Županijske lučke uprave.

S tim u svezi na mrežnoj stranici Zadarske županije objavili smo "Javni poziv za iskazivanje interesa radi zakupa poslovnog prostora na području Grada Zadra", s namjerom uzimanja u zakup poslovnog prostora na području grada Zadra, za vlastite potrebe i potrebe pravnih osoba kojima je Županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima Županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju.

Javni poziv trajao je do 18. listopada 2019. godine, a kako je trenutno postupak u tijeku, konačnu informaciju kamo će se premjestiti službenici UO za pomorsko dobro, more i promet te Županijske lučke uprave znat ćemo po okončanju postupka, najavio je pročelnik Miletić.