Grad Zadar objavio je nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2020. godinu. Prema tom dokumentu zabranjuju se zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine u dijelu od obalnog pojasa do državne ceste D306, ulica Put Nina, Dr. Franje Tuđmana, Vlatka Mačeka, Braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste (južno do Brodanovog jaza), u svim naseljima na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru, te u obalnom dijelu Petrčana i Kožina. Nacrt prijedloga Odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

- Zona zabrane radova i razdoblje u kojem se provodi su identični kao ove godine, u kojoj nije bilo nikakvih problema u provedbi. U tom pojasu je oko 80 posto smještajnih kapaciteta pa bi turisti trebali imati mirno ljeto. Nije uvijek lako pomiriti interese iznajmljivača i građevinara, zbog čega je potrebno svake godine unaprijed donijeti tu odluku. Savjetovanje s javnošću traje do 26. studenog a na sve primjedbe Odjel će dati odgovore te ih priložiti u materijalima za Gradsko vijeće, rekao nam je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra Ivica Katić.

U prošlim godinama postojao je prijepor može li lokalna samouprava zabraniti građevinske radove ili je to u nadležnosti Ministarstva. Prema Zakon o građenju iz 2013. godine propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu ograničiti radove u pojedinim zonama ali samo tako da unaprijed donesu odluku za sljedeću kalendarsku godinu, što će Grad Zadar i ove godine provesti.

Zabrana izvođenja radova primjenjivala bi se od 1. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine. Izuzele bi se građevine čija je gradnja u javnom interesu, hitni radovi na popravcima objekata i sl., dok bi nadzor provodilo komunalno redarstvo Grada Zadra.

- Izuzeti su javni objekti kao škole i vrtići, u kojima je radove moguće izvoditi jedino u tom razdoblju, kao i radovi na objektima financiranim iz EU fondova, budući da su rokovi u njima vrlo kratki, kaže Katić.