ZADAR - Iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom tvrde kako je površina koju daju u zakup na zadarskoj rivi za dječji park - uvijek ista. Kao i cijena zakupa za postavljanje zabavnog parka, kategorije koja se ne može naći u Pravilniku za zakup javne površine Grada Zadra.

Tijekom tri zadnje godine za luna park korištena je javna površina u istoj kvadraturi, što znači da nije povećavana. Površina je dodijeljena do 31. ožujka 2020. godine društvu ZDRAVICA d.o.o., a hoće li itko podnijeti zahtjev za korištenje javne površine iza tog datuma, za sada nam je nepoznato, navodi se iz Gradske uprave na dodatni upit o sezonskoj aktivnosti.

Da je postavljen novi sadržaj s konopima  za malo više adrenalina - potvrdit će stalni korisnici parka koji tamo vode djecu. Ali to je, kažu nadležni, sve u zakupljenoj kvadraturi - društvu Zdravica. Naravno, radi se o Zabavici koja se na tom dijelu zelene površine rive nalazi već godinama.

Zelena površina od 334 m2 na rivi dana je u zakup za razdoblje od jedne godine i to od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine po 10 kuna za m2, tj. za ukupnu cijenu od 40.080,00 kn, informacija je iz Odjela za gospodaranje gradskom imovinom.

Prije tri godine dobili smo ovo službeno očitovanje: Društvu Zabavica j. d.o.o. iz Zadra dodijeljena je u zakup javna površina na Obali kralja Petra Krešimira IV u površini od 334 m2, za zabavno dječje igralište.

Zakup zelene površine važi za razdoblje od 15. svibnja do 31. listopada 2016. godine, a zakupnica iznosi 18.370,00 kuna za cijelo razdoblje, informirali su iz Odjela za gopodaranje gradskom imovinom gdje su uveli izraz "zakupnica".