Od početka rada nove Poliklinike na vidjelo su izlazili različiti tehnički problemi. Godinu dana od otvaranja zgrade na Relji, Opća bolnica Zadar raspisala je natječaj za otklanjanje tih nedostataka temeljem ugovora o stavljanju u funkciju zgrade Poliklinike.

Izrađen je troškovnik prema kojem je uklanjanje brojnih problema procijenjeno na 730.000 kuna bez PDV-a, odnosno 912.500 kuna s PDV-om. Posao obuhvaća nužne radove na elektrotehničkim i strojarskim instalacijama i sustavima. O kakvom poslu se radi, doznali smo nakon dva dana čekanja odgovora od zamjenika ravnatelja dr. Edija Karuca.

- Stavljanjem u punu funkciju i puno opterećenje svih sustava zgrade Poliklinike, koje zajednički kontrolira i koordinira centralni softver za upravljanje i nadzor, ustanovljeni su određeni nedostatci i nepravilnosti u radu. Angažmanom vanjskih stručnjaka u području elektrotehnike, elektronike i strojarstva izrađen je elaborat nalaza i mišljenja, te troškovnik potrebnih dodatnih radova i preinaka koji bi
otklonili nedostatke i optimizirali cjelokupan sustav.

Zbog kompleksnosti sustava testiranje i evaluacija se provodila posljednja
dva mjeseca što je bio razlog iskakanja pojedinih komponenti (ventilacija, struja, agregati, grijanje, hlađenja...) na pojedinim dijelovima zgrade. Sukladno izrađenom elaboratu i troškovniku Ustanova je pristupila postupku nabave za radova otklanjanja i optimizacije sustava. Nakon analize pristiglih ponuda, angažmanom ovlaštenih sudskih vještaka pojedine struke utvrditi će se na kome leži financijska odgovornost za utvrđene nedostatke. Provedbom spomenutih radova nadamo se otklanjanju nedostataka, optimizaciji i automatizaciji cjelokupnog sustava.

Također, nakon provedenih radova očekujemo i značajno smanjenje rashoda
za energente, a pacijentima i djelatnicima omogućavanje ugodnog i
sigurnog prostora za boravak i obavljanje djelatnosti, navodi se u odgovoru kojeg potpsuje dr. Karuc koji nam, međutim, nije odgovorio iz kojeg će izvora to biti financirano i što je s jamstvenim rokom izvođača. Naime, više puta se Poliklinika dovršava i sanirala za puste milijune kune da bi se na samom početku pokazalo da malo što funkcionira kako treba.

Krajnji rok za dostavu ponuda preko Elektroničkog oglasnika javne nabave je 2. listopada u 12 sati. Tada će se saznati i konačan iznos koji je potreban za pravilno funkcioniranje ogromnog zdravstvenog sustava. Kamen temeljac za izgradnju Poliklinike položen je davne 1989. godine, a s radom je započela u srpnju 2018. godine, nakon što je u njezin dovršetak uloženo 7.5 milijuna kuna i još 5.5 milijuna za sanaciju od poplave.