S Kolegija župana jučer je Županijskoj skupštini upućen prijedlog Odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretninama u k.o. Crno bez naknade. Riječ je o sada derutnoj zgradi, nekadašnjoj zemuničkoj osnovnoj školi s igralištem, u koju će se smjestiti Centar za palijativnu skrb Zadarske županije - Hospicij Babindub.

Nakon dugotrajnih pregovora i traženja, nekadašnji ministar državne imovine Goran Marić je, odlazeći s dužnosti, donio odluku o darovanju ove nekretnine Zadarskoj županiji. Zgradu država Zadarskoj županiji daje bez naknade, pod uvjetom da Zadarska županija u roku pet godina od sklapanja ugovora o darovanju darovane nekretnine privede namjeni te Ministarstvu državne imovine izvršnu uporabnu dozvolu.

Zbog obveze gradnje objekta županija će odmah po donošenju odluke na Skupštini krenuti s prikupljanjem projektne dokumentacije kako bi proces što prije krenuo. Ovo je već šesta nekretnina koja je županiji darovana od početka godine,m a njihova ukupna vrijednost je preko 60 milijuna kuna.

- Ovo je još jedan dokaz da je osnivanje Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom bilo pravi potez. Aktivni smo na tom polju, u manje od dvije godine dobili smo vrijedne nekretnine u koje ćemo moći smjestiti sve naše službe. I na današnjem sastanku s ministrom Manenicom bilo je riječi o tome. Bit ćemo svi u svojim zgradama, nećemo plaćati najamninu, a u roku od 10 godina sve investicije u obnovu objekata vratit ćemo trostruko s obzirom na najam koji sada plaćamo, rekao je jučer župan Božidar Longin.