Zadarski župan Božidar Longin imenovao je za člana Upravnog vijeća kao predstavnika osnivača u Općoj bolnici Zadar prim. doc. dr. sc. Dražen Zekanović.

Poznati zadarski kardiolog pridružit će se kao peti član Upravnog vijeća kojeg godinama nije bilo. Razlog tome je što u zadarskoj bolnici nikad nije bilo formirano Radničkog vijeća za koje treba provesti izbore da bi imali predstavnika u Upravnom vijeću. Ostali članovi UV-a su Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih., koji je ujedno predsjednik, županijski pročelnik za imovinu Nikica Miletić, dipl. oec.. Županiju kao osnivača bolnice predstavlja i Marina Vuković Dujmović, dipl. iur., te dr. Tihomir Dunatov, dr. med., kao predstavnik bolnice, umirovljeni kirurg koji radi na ugovor. Prema zakonskim izmjenama bolnice, pa tako i zadarska treba imati sedam članova Upravnog vijeća. Jednog će imenovati Ministarstvo zdravstva. Mandat dr. Zekanoviću službeno će trajati do 20. srpnja 2021. godine.

Došlo je do promjena i u ostalim vijećima i odborima. Župan Longin razriješio je Vedrana Juravića, koji je to tražio „na osobni zahtjev", dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Nature-Jadera javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. Novi član nije imenovan.

Kao ni dvoje članova Školskog odbora Osnovne škole Petar Zoranić u Ninu. Dosadašnji članovi Emila Čvrljević i Danijela Jureško su razriješeni. Oboje su predstavnici Županije, a njihovo razrješenje povezano je, nema sumnje, sa smjenom dugogodišnjeg ravnatelja Tonća Vukovića. Novi nisu imenovani, a Školski odbor je ionako raspušten odlukom Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji. Takav čin, nesumnjivo presedan u ustroju škola, tražila je Prosvjetna inspekcija sa sjedištem u Splitu.