U planu za gospodarenje pomorskim dobrom kojeg donosi Grad Zadar, druge izmjene su predložene u lipnju a službeno objavljene u kolovozu.

Lokacija za štand na plaži Kolovare prvo je skinuta a onda ponovno vraćen u Plan - nasuprot dječjeg igrališta a na kraju pješačke zone. Za zauzimanje pet metara četvornih Povjerenstvo za koncesioniranje pomorskog dobra, na čijem je čelu pročelnik Tomislav Korona, određena je cijena od 4 tisuće kuna kao paušal za godinu dana. Namjena štanda je prodaja suvenira i plažnih rekvizita.

Druga dopuna plana je za vez za broda uz Branimirovu obalu, kojeg će netko plaćati 300 kuna po dužnom metru broda, odnosno brodice, kako se navodi u izmjeni plana. Zakup veza je na godinu dana.