Općinski sud u Zadru izrekao je kaznu od 30 dana zatvora za 31-godišnjeg navijača, člana Tornada iz Zadra, koji se nije pridržavao zaštitne mjere zabrane prisustvovanja svim košarkaškim utakmicama u kojima sudjeluje KK Zadar na području cijele Republike Hrvatske i u inozemstvu u trajanju od jedne godine, s obvezom javljanja u nadležnu policijsku postaju.

Zabranu je u studenom 2018. godine izrekao sud u Zagrebu, koji ga je proglasio krivim zbog kršenja Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Nakon te presude on se dva sata prije svake utakmice koju igra KK Zadar u sljedećih 12 mjeseci mora javiti u policiju kako bi se utvrdilo da nije otišao na utakmicu. Međutim, samo mjesec dana kasnije, pri gostovanju KK Zadra u Zagrebu kod Cedevite, navijač se nije javio policiji niti ju izvijestio gdje se nalazi, čime je učinio prekršaj iz čl.39.a st.2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima te mu je izrečena zatvorska kazna.

Pri odabiru vrste i odmjeravanju visine kazne Sud na strani okrivljenika nije našao olakšavajuće okolnosti dok je kao otežavajuću cijenio raniju osuđivanost, budući da se radi o "specijalnom povratniku" i to osobi koja je pod uvjetom, pa kako uvjetna osuda nije postigla svrhu sud mu je izrekao kaznu zatvora u visini posebnog minimuma, držeći da će se izrečenom kaznom postići svrha kažnjavanja

Sud nije prihvatio prijedlog tužitelja za izricanje zaštitne mjere zabrane prisustvovanja svim športskim natjecanjima - nogometnim i košarkaškim utakmicama u kojima nastupa KK „Zadar" i i košarkaška reprezentacija Hrvatske na području RH s obvezom boravka u nadležnoj policijskoj postaji.