Saborski zastupnici suglasili su se danas s prijedlozima imenovanja članova Povjerenstva za fiskalnu politiku te predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj predloženi su Vlasta Ilišin, Mladen Šolić i Ljiljana Kaliterna Lipovčan iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, Damir Magaš, Ivica Kostović, Damir Agičić i Mirjana Polić Bobić iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju, Zdravko Tolušić i Gojko Ostojić iz reda predstavnika gospodarstva te poduzetništva, te Petar Pervan kao predstavnik sindikata. Za predsjednicu tog tijela predložena je Mirjana Polić Bobić.

Prof. dr. sc. Damir Magaš redoviti je profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zadru. Bio je posljednji dekan Filozofskog fakulteta u Zadru i prvi rektor novoformljenog Sveučilišta od 2003. godine. Godine 2007. odlikovan je ordenom reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.