Liburnija obavještava učenike srednjih škola kako od dana 15. lipnja ne vrijede đačke godišnje gradske, prigradske i otočne karte.

Učenici koji nakon 14. lipnja pohađaju dopunsku nastavu, polažu ispite državne mature ili odrađuju stručnu praksu, za izradu pokaznih karata moraju priložiti potvrdu škole na kojoj će biti navedeni period ili dani obavljanja gore navedenih aktivnosti.

Od 15. srpnja ne vrijede ni studentske godišnje otočne i vikend otočne karte.