Gradonačelnik Branko Dukić nedavno je dodijelio poslove vezane za prostorno planske dokumente.

Izrada UPU groblja Kožino za 60.000 kuna (bez PDV-a) dana je u ruke zajednice zadarskih ponuditelja, VOLAT i Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra. Svrha izrade UPU-u je proširenje postojećeg mjesnog groblja prema novonastalim potrebama stanovništva Kožina. Predmetnim planom oblikovat će se područje jedinstvenog mjesnog groblja s potrebnim pratećim sadržajima kao što su parkiralište, zgrada s oproštajnom dvoranom, te potrebne komunalne infrastrukture.

Zadarskom Konusu povjerena je pak izrada III. izmjena i dopuna PUP-a stambene zone Smiljevac. Posao vrijedan 138.000 kuna (bez PDV-a) radi se zbog novoplanirane izgradnje zgrada iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) te osiguranja prostornih uvjeta za zgradu predškolskog odgoja.